همایش ملی فرهنگ کارآفرینی در نظام اقتصاد اسلامی

همایش ملی فرهنگ کارآفرینی در نظام اقتصاد اسلامی

محورهاي همايش:

 • تعريف و مفاهيم فرهنگ كارآفريني در آموزه هاي ديني
 • مباني نظري و ارزشي كارآفريني در نظام اقتصاد اسلامي
 • نظام اسلامي و توسعه فرهنگ كارآفريني
 • فرهنگ كارآفريني و سبك زندگي اسلام
 • مطالعه تطبيقي فرهنگ كارآفريني در نظام هاي اقتصادي
 • توسعه فضاي كسب و كار و تبدل ايده به محصول
 • فرهنگ كارآفريني و اسناد بالادستي
 • نقش كميته امداد امام خميني ( ره ) و ساير نهادها و مؤسسات در توسعه ي فرهنگ كارآفريني
 • چالش ها و راهكارها در فرهنگ كارآفريني
 • نقش خلاقيت و نوآوري در كارآفريني
 • نقش صنعت،كشاورزي و گردشگري در توسعه فرهنگ كارآفريني
 • نقش فناوري هاي نوين در توسعه فرهنگ كارآفريني
 • نقش بنگاه هاي كوچك و مشاغل خانگي در توسعه فرهنگ كارآفريني
 • نقش بانوان در توسعه فرهنگ كارآفريني
   

نظرات