دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی

انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران و دانشگاه محقّق اردبيلي با حمايت دو دانشگاه هندي داراي كرسي زبان فارسي، دهمين همايش بين ­المللي ترويج زبان و ادب فارسي را در روزهاي چهارم  تا ششم شهريور ماه 1394 در شهر اردبيل برگزار مي ­كنند.

 


موضوع­ ها و زمينه ­هاي همايش:
-نقش زبان و ادب فارسي در وحدت ملي مردم ايران
-تاريخ ادبيات و سبك ­شناسي
-دستورزبان، زبان­شناسي، تاريخ زبان فارسي و گويش­ هاي رايج زبان فارسي
-ادبيات تطبيقي و موضوع­ هاي ميان رشته­ اي
-انواع ادبي (حماسي، غنايي، عرفاني، تعليمي و ...)
-كتاب­ شناسي، نسخه ­شناسي و متن ­پژوهي
-بررسي و تحليل عناصر هنري و زيبايي­ شناسي زبان و ادب فارسي
-ادبيات معاصر (نظم و نثر)
-ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات پايداري
-ادبيات داستاني
-ادبيات كودك و نوجوان
-شيوه­ هاي ارتقاي جايگاه زبان فارسي به­ عنوان زبان علم در جهان
-شيوه­ هاي ترويج زبان و ادب فارسي
-بررسي شيوه­ هاي بهينه و كاربردي در آموزش زبان و ادب فارسي
-جايگاه زبان و ادب فارسي و ايران ­شناسي در فراسوي مرزهاي ايران
-تأثيرپذيري ادبيات فارسي از فرهنگ اسلامي
-بررسي و تحليل كتب مرجع ادبي و فرهنگ­ هاي تخصصي و موضوعي
-شيوه­ هاي آموزش مجازي در رشته­ ي زبان و ادبيات فارسي
-استفاده ازامكانات رايانه­ اي در فعاليت­ هاي ادبي
-زبان فارسي و آذربايجان
-تاريخ ادبي استان اردبيل (آثار و مشاهير)
-ادبيات آييني با تكيه بر ادبيات عاشورايي اردبيل
-زبان فارسي و تشيّع
-و ديگرموضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسي

نظرات