همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران

همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران

محورهاي كنفرانس:

مديريت 
اقتصاد- مالي- كارآفريني – نيرو انساني- تجارت الكترونيك - بازاريابي اينترنتي- بازاريابي حضوري- كنترل و كاهش هزينه ها - اخلاق و صنعت- مسئوليت اجتماعي شركت ها –مسئوليت حقوقي شركت ها- تبليغات – ارزيابي برند – ايمني -  بهداشت حرفه اي – محيط زيست - كنترل پروژه - مديريت عمليات-مديريت بحران  - مديريت استراتژيك - خدمات مالي - مديريت دانش –حراست و امنيت پرويه- رفتار سازماني-  مديريت تغيير - سرمايه فكري - منابع ماشين آلات و تجهيزات-خلاقيت و نوآوري -  سرمايه گذاري - فرصتهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار – ايجاد اشتغال - سرمايه گذاري و بازرگاني دولتي و خصوصي –گمرگ - مديريت ريسك  - سياست هاي مالي و مالياتي ايران - اخلاق در حسابداري و حسابرسي - حسابداري - ارتباط حسابداري با‌ صنـعت و جـامعـه - صنعت و فناوري اطلاعات- مديريت بازرگاني-صادرات- واردات- خط مشي وسياست صنعتي- احداث و آغاز پروژه- آسيب شناسي  تمامي گارايش هاي مديريت – مقايسه مديريت دولتي و خصوصي –راهكار هاي بهبود  مديريت -   تحقيق در عمليات-  توليد و عمليات - بيمه و صنعت- بازاريابي بين الملل-  برنامه ريزي توسعه جهانگردي-  مديريت سيستمهاي اطلاعات-  تشكيلات و روشها - مديريت توليد و عمليات پيشرفته- مديريت تكنولوژي-   استراتژيهاي توسعه صنعتي-   انتقال تكنولوژي -  سياستهاي تحقيق و توسعه-  سيستمهاي اطلاعات پيشرفته- گرايش نظام كيفيت فراگير- IMS - سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي – تضمين كيفيت


كشاورزي و محيط زيست 
مباحث نوين در مهندسي كشاورزي - يافته هاي پژوهشي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي ايران - فرآورده هاي طبيعي در كشاورزي - مباحث نوين در علوم باغباني - مباحث نوين در علوم زراعت و اصلاح نباتات - توليد ملي با محوريت آمايش سرزمين - منابع شيلاتي درياي خزر - راهكارهاي توليد گياهان زراعي و مديريت پايدار منابع - ضايعات محصولات كشاورزي - آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عمران 
بتون – توليد مصالح – زلزله و مقاوم سازي سازه هاي صنعتي، توسعه پايدار شهري و صنعتي - مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران – بهبود كيفيت سازه ، مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني - فناوريهاي نوين در ساخت و ساز - مشكلات و راهكارها در خصوص رويكرد تامين مالي  صنايع – اقليم،خاك، صنعت - بهينه سازي مصرف انرژي - سازه و ژئوتكنيك - مهندسي تخريب در صنعت –سازه هاي صنعتي- صنعت و محيط زيست- مهندسي آب- سازه هاي هيدروليكي- راه سازي و حمل ونقل-  مديريت ساخت-  پدافند غيرعامل در صنعت

معماري 
مهندسي معماري و صنعت - مهندسي معماري و شهرسازي – معماري سازه هاي صنعتي - معماري و محيط زيست - مهندسي معماري و توسعه پايدار -  معماري و توسعه  صنعت – كنترل انرژي - انرژي خورشيدي - معماري و سازه – معماري و شهرك هاي صنعتي -معماري - تازه هاي معماري 

 
مهندسي مكانيك
 مهندسي مكانيك - مكانيك ماشين آلات صنعتي-  تعميرات - ماشين آلات - مكانيك سيالات - مكانيك جامدات - ترموديناميك و انتقال حرارت - ديناميك، ارتعاشات و كنترل – بيومكانيك- ميكرو و نانو مكانيك - مكانيك محاسباتي - طراحى، ساخت و توليد - مكاترونيك - انرژي و محيط زيست- طراحي و ساخت-  نيروگاه هاي آبي، حرارتي، هسته اي -  انژي هاي تجديد پذير- كامپوزيت ها و مواد مركب - سازه هاي مكانيكي -  ساخت و توليد و فن آوري هاي پيشرفته- رباتيك و صنعت-  مكانيك نفت ، گاز، پتروشيمي و پالايشگاه -  مكانيك صنايع حمل و نقل دريايي و ريلي-  صنايع هوافضا- مهندسي پژشكي - دستاوردهاي طرحهاي نو و توسعه اي صنعتي(خلاقيت ها، توليدات صنعتي) - تاسيسات

صنايع  و كامپيوتر
مهندسي صنايع –كامپيوتر و صنعت ، اينترنت و صنايع ،برنامه ريزي و كنترل پروژه - لجستيك و زنجيره تامين - سيستم اطلاعات مديريت پروژه - مهندسي صنايع و مديريت پايدار - استانداردسازي در صنعت - مهندسي فرآيند در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي  - مهندسي معكوس - مهندسي ارزش- مديريت دانش و صنعت -  بهينه سازي و برنامه  ريزي رياضي -  برنامه ريزي توليد-  مديريت عمليات - مهندسي كيفيت و كنترل آماري فرآيند-  مديريت كيفيت و بهره وري - مكانيابي و طراحي چيدمان-  طراحي سازمان و مهندسي مجدد فرآيندها -  پردازش نرم و الگوريتم هاي فرا ابتكاري-  هوش مصنوعي- سيستمهاي خبره و مهندسي دانش - داده كاوي- فناوري اطلاعات و شبكه هاي اجتماعي -  مهندسي مالي و اقتصاد مهندسي -  ساخت و توليد و اتوماسيون-  مهندسي سيستم هاي سلامت -  مديريت و برنامه ريزي استراتژيك - ‌مديريت و مهندسي انرژي و محيط زيست - نگهداري و تعميرات و قابليت اطميناني -  تجربيات صنعت و خدمات از كاربردهاي مهندسي صنايع


برق و الكترونيك 
مهندسي برق و الكترونيك - مخابرات - كنترل – قدرت - مكاترونيك- مهندسي پزشكي- كامپيوتر - آموزش مجازي و آي تي-
تامين برق تاسيسات صنعتي

مهندسي شيمي
پديده هاي انتقال-  ترموديناميك - فرآيندهاي جداسازي - مدلسازي و شبيه سازي- شيمي - شيمي تجزيه- شيمي معدني- شيمي آلي- ديناميك سيالات محاسباتي(CFD) -  سينتيك-  كاتاليست و طرح راكتور - مهندسي و كنترل فرآيند -  زيست فناوري- مهندسي پزشكي و صنايع غذايي و دارويي - فناوري نانو- علوم و مهندسي پليمر - نفت و مهندسي مخازن -  مهندسي محيط زيست و ايمني -  استاندارد سازي و آموزش در صنايع شيميايي

نظرات