اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

انجمن مديريت ايران واحد خراسان با مجوز رسمي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري،  در نظر دارد اولين كنفرانس ملي مديريت ، نوآوري و كارآفريني در شرايط اقتصاد مقاومتي،برگزار نمايد.

 

اهداف كنفرانس:

ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوري در تصميم ­گيري­ها و سياست­ گذاري­ها ؛ ارتقاء فرهنگ سياست گذاران عالي و مديران ارشد نسبت به روشها و فرايندهاي نوين مديريتي ، معرفي نوآوري­هاي دانش مديريت و تبادل ديدگاه­ها ؛ معرفي دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه مديريت ؛ تبادل اطلاعات بين اساتيد و دانشجويان و مديران صنايع و سازمانهاي اجرايي ؛بررسي حوزه­هاي اولويت­­دار استراتژيك در رشد و توسعه سازمان­ها ,شناسايي و معرفي دانش پژوهان و دانشجويان برتر در حوزه مديريت.

 

محور هاي كنفرانس :

-مباني نظري ، مفاهيم و راهبرد ها
-نوآوري ،كارآفريني و توسعه اقتصادي
-تدوين استراتژي در شرايط اقتصاد مقاومتي
-بازاريابي و فروش در شرايط اقتصاد مقاومتي
-توسع صادرات در شرايط اقتصاد مقاومتي
-مديريت فرهنگ و توسعه ي اقتصادي
-روش هاي نوين بانكي و اقتصاد مقاومتي
-مديريت مالي بنگاه هاي اقتصادي در شرايط  اقتصاد مقاومتي
-مديريت منابع انساني در شرايط  اقتصاد مقاومتي
-مديريت تكنولوژي در شرايط  اقتصاد مقاومتي
- تاب آوري سازمان در شرايط اقتصاد مقاومتي 
- و .....

نظرات