اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ­ریزی  بر­مبنای عملکرد با رویکرد ملی

اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ­ریزی بر­مبنای عملکرد با رویکرد ملی

با عنايت به بند 32 سياست­هاي كلان برنامه پنجم توسعه كشور و تأكيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر تبديل نظام بودجه­ريزي كشور به بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد و تدوين برنامه ششم توسعه در سال آينده بر اساس بودجه­ريزي برمبناي عملكرد و بخشنامه بودجه سال 93 و 94 و نيز تجربيات ارزشمند دانشگاه فني و حرفه­اي كشور در بهايابي و بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد، دانشگاه فني و حرفه­اي استان آذربايجان­شرقي افتخار دارد اولين كنفرانس كاربردي بهايابي و بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد ملي را همراه با رونمايي از اولين نرم افزار فراسوي بهايابي برمبناي فعاليت (BABC )و فراسوي بودجه­ريزي برمبناي عملكرد (BPBB ) در كشور در شهريور ماه سال 1394 برگزار نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

بودجه ­ريزي برمبناي عملكرد
- بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد و اقتصاد مقاومتي
- بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد و مسئوليت پاسخگويي دولت
- بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد و حسابرسي عملكرد
- بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد و كارت امتيازي متوازن( BSC )
- بودجه­ريزي بر مبناي فعاليت (ABB ) و بودجه­ريزي غلتان
-فراسوي بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد

سيستم­هاي بهايابي و مديريت هزينه
- محاسبه بهاي تمام شده و مديريت هزينه
-فراسوي بهايابي برمبناي فعاليت و بهبود فرآيندها
-مديريت استراتژيك هزينه

حسابداري تعهدي و نقش آن در سازمان­هاي دولتي
-حسابداري تعهدي و نقش آن در محاسبه دقيق بهاي تمام شده
- حسابداري تعهدي و نقش آن در بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد
-راهكارهاي تبديل مبناي نقدي به مبناي تعهدي در سازمان دولتي و غيردولتي
- استانداردهاي حسابداري دولتي و حسابداري بودجه

ساير محورها
-داده­كاوي و بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد
-بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد فازي
-برنامه­ريزي استراتژيك و بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد
-نقش فناوري اطلاعات در بهايابي و بودجه­ريزي برمبناي عملكرد
-معرفي تجربيات موفق بودجه­ريزي و بهايابي
- چالش­ها و راهكارهاي استقرار نرم­افزارهاي بهايابي بودجه­ريزي برمبناي عملكرد

نظرات