همایش تشخیص و مداخله بهنگام  خانواده محور در اختلالات کودکی

همایش تشخیص و مداخله بهنگام خانواده محور در اختلالات کودکی

محورهاي همايش:

محور اول
- خانواده و مشكلات روان شناختي
- خانواده و ارتباطات بين فردي
- خانواده و كودك
- خانواده و كودك با نيازهاي ويژه
 - ساير موضوعات مرتبط با خانواده و كودك

محور دوم
- كودكان با نيازهاي ويژه پيشگيري،تشخيص و درمان
- اختلال يادگيري، نقص توجه و بيش فعالي، اوتيسم و مشكلات حركتي، مشكلات شنوايي و بينايي و ساير...
- كودكان با مشكلات روانشناختي و راهكارهاي درماني
- نوجوانان با مشكلات روان شناختي
- آسيب هاي اجتماعي دوران كودكي و نوجواني
- مشكلات تحصيلي، عزت نفس و اعتماد به نفس و...
 - ساير موضوعات مرتبط با خانواده و كودك
 
محور سوم
- درمانهاي روانشناختي
- رويكردهاي درماني و تشخيص بيماري هاي رواني
- راهكارهاي بهبود سلامت روان
- راهكارهاي كاهش آسيب هاي اجتماعي
 - ساير موضوعات مرتبط با خانواده و كودك

نظرات