کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

محورهاي كنفرانس:

معماري:
مهندسي معماري و مديريت شهري- معماري و فرهنگ- معماري و محيط زيست- معماري و توسعه پايدار-آينده معماري-طراحي شهري- معماري و ساختمان آينده- معماري و سازه- معماري و شهرسازي- معماري داخلي و دكوراسيون- تازه هاي معماري- معماري و هنر- معماري و اقتصاد- معماري و هوشمند سازي- معماري و هويت شهري- معماري پايدار- روشها و فناوريهاي نو در در معماري- انرژي هاي نو در معماري- سبك شناسي معماري- معماري خياباني- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري- گرافيك شهري- مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه- الگوهاي معماري بومي- معماري منظر- بوم شناسي- زيبايي شناسي در معماري


عمران:
مهندسي مديريت ساخت- مهندسي آب و مديريت منابع آب- مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي- مهندسي سازه هاي بتني و فولادي- مهندسي مكانيك خاك وپي- مهندسي راه و ترابري- مهندسي نقشه برداري- مهندسي سنجش از دور- مهندسي ساختمان- مهندسي شهرسازي- مهندسي عمران و آباداني- صنعت ساختمان و توسعه پايدار- مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه ها- فناوريهاي نوين در ساخت و ساز- اقليم، و بهينه سازي مصرف انرژي- تاسيسات برقي و مكانيكي در مهندسي عمران- مهندسي تخريب- اقتصاد مهندسي- مقررات ملي در صنعت ساختمان- سازه ژئوتكنيك- مهندسي زلزله - روسازي و زيرسازي  راه- حمل و نقل و ترافيك- سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي- مهندسي و مديريت منابع آب- مهندسي آب و فاضلاب- مديريت ساخت- مديريت بحران و پدافند غيرعامل- فناوري‌هاي مواد و مصالح ساختماني- نقشه‌برداري، ژئودزي و ژئوماتيك- مهندسي محيط زيست


توسعه شهري:
برنامه ريزي شهري و منطقه اي- حقوق و قوانين شهري- توسعه شهري و تأثير‌ها اقتصادي و اجتماعي طرح‌ها- مديريت ساخت و ساز شهري- مديريت شهري در شرايط بحران- طرح‌هاي گسترش شهري و منطقه اي- طراحي شهري- مقاوم سازي ساختارهاي شهري- زير ساخت‌هاي شهري- حمل و نقل شهري- نقشه برداري- گرافيك شهري و معماري خياباني- الگوهاي معماري بومي- شهر سازي معاصر- مديريت پروژه هاي شهري- مشاركت در امور شهري- مديريت بحران- نماهاي شهري- بهسازي و نوسازي شهري- گردشگري شهري- فضاي سبز و محيط زيست شهري- شهرسازي نوين- بافت هاي تاريخي- مديريت و فرهنگ شهري

نظرات