اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

محورهاي همايش:

گردشگري
- اقتصاد گردشگري
- تأثيرات فرهنگي- اجتماعي گردشگري
- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در گردشگري
- زيرساخت­ها و الزامات توسعه گردشگري
- بازاريابي گردشگري
- احياي بافت با ارزش و توسعه گردشگري
- اكوتوريسم
 

انرژي­هاي نو و تجديدپذير
- انرژي­هاي تجديدپذير در توسعه پايدار شهري
- انرژي خورشيدي، انرژي باد، انرژي زمين­گرمايي، بيوگاز و زيست­توده

 
فناوري­هاي نوين
- فناوري اطلاعات
- توسعه اينترنت
- نقش فناوري اطلاعات مكاني (GIS) و سنجش از دور

 
معماري، عمران و شهرسازي
- اثرات طرح­هاي بهسازي
- طرح­هاي هادي
- معماري
- سازه­ها
- شهرسازي  

 
محيط زيست و توسعه پايدار شهري
-  آلودگي هاي محيط زيست
-  زباله هاي شهري
- مكان يابي محل دفن پسماند هاي شهري
-  حيات وحش

 
مديريت شهري
-   دانش بومي و مديريت شهري
-  مديريت دانش
- مديريت مراكز شهري
-  رفاه و آسايش شهروندان

 
مسئوليت اجتماعي شهروندان

بهداشت و سلامت شهروندان
-  امكانات شهري و سلامت شهروندان
-  امنيت غذايي و معيشت پايدار

آسيب شناسي زندگي شهري
اقتصاد و توسعه پايدار شهري

نظرات