کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات

محورهاي كنفرانس:

فناوري اطلاعات
-معماري سازماني فناوري اطلاعات
-يادگيري الكترونيكي
-مديريت فناوري اطلاعات
-تجارت الكترونيكي
-سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند
-مديريت منابع و سيستم هاي اطلاعاتي
-سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته
-مديريت دانش
-كسب و كار الكترونيكي
-مهندسي فرآيندهاي كسب وكار
-مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات
-مديريت رفتار سازماني
-استراتژي تجارت الكترونيكي
-مديريت ارتباط با مشتري
-بانكداري الكترونيك
-مهندسي و علوم كامپيوتر
-سيستم هاي اطلاعاتي

مهندسي نرم افزار
-سيستم هاي نرم افزاري
-مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
-معماري نرم افزار
-مهندسي وب
-پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
-امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري
-تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
-نظريه محاسبات
-مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار
-ساير مباحث مرتبط بت مهندسي نرم افزار

هوش مصنوعي
-هوش مصنوعي و يادگيري
-بينايي ماشين و پردازش تصوير
-محاسبات نرم
-پردازش صوت و سيگنال
-شناسايي الگو ، پردازش زبان طبيعي
-سيستم چند عامله
-مباحث ويژه در سيستم هوشمند و محاسبات نرم
-داده كاوي ، منطق فازي
-ماشين يادگيري
-بيو انفورماتيك
-شبكه هاي عصبي
-رباتيك

شبكه هاي كامپيوتري
-انتقال داده
-محاسبات اينترنتي ، مشبك و خوشه اي
-پردازش موازي و سيستم هاي توزيعي
-مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري
-مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي
-شبكه هاي حسگر بيسيم
-شبكه هاي Ad-hoc
-ارتباطات نوري
-ساير مباحث مرتيط

بسترهاي مخابراتي و ارتباطي
-كدينگ و رمزنگاري
-پردازش سيگنال
-مخابرات ماهواره اي
-مخابرات سيار
-مخابرات و تجهيزات نوري
-امواج و مايكرو ويو
-نويز در سيستم هاي مخابراتي
-شبكه هاي نوين مخابراتي

امنيت
-امنيت سيستم عامل
-امنيت پايگاه داده
-امنيت شبكه
-امنيت فيزيكي
-امنيت اطلاعات
-امنيت تجارت الكترونيك
امنيت در حوزه هاي محاسباتي نوين
-تشخيص ، مقابله و پاسخ به نفوذ و حمله
-حريم خصوصي و گمنامي
-تحليل ، تشخيص و مقابله با بدافزارها
-مديريت و مقابله با حوادث امنيت رايانه اي
-امنيت سيستم هاي ديجيتال و پنهان نگاري
-و ساير زمينه هاي مرتبط

نظرات