اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران

اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران

 اولين كنفرانس ملي مديريت شهري ايران كه در تاريخ 26 و 27 آبان ماه 1394  در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

محور ويژه: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كلانشهرها و توسعه پايدار  

-پژوهش، برنامه‌ريزي و مديريت شهري
-معماري، شهرسازي و مديريت شهري
-حمل و نقل و ترافيك و مديريت شهري
-خدمات شهري و مديريت شهري
-زيرساخت‌ها، خدمات فني و عمراني و مديريت شهري
-آب، فاضلاب و مديريت شهري
-برق، شبكه توزيع و مديريت شهري
-گاز، شبكه انتقال و مديريت شهري
-گردشگري و مديريت شهري
-بهداشت، ايمني، محيط زيست و مديريت شهري
-مديريت بحران، پدافند غيرعامل و مديريت شهري
-بافت فرسوده، حاشيه‌نشيني و مديريت شهري
-جامعه، فرهنگ و مديريت شهري
-اقتصاد و مديريت شهري
-شهر هوشمند و مديريت شهري
-آينده پژوهي در مديريت شهري
شوراها، مديريت محلي و مديريت شهري
-عدالت اجتماعي، كيفيت زندگي، رفاه شهروندان و مديريت شهري
-مهندسي ارزش، بهبود روش‌ها و مديريت شهري
-تغيير اقليم و مديريت شهري

نظرات