همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان

همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان

همايش ملي "شناخت راهكارهاي توسعه گيلان" با حمايت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، استانداري گيلان و تعدادي از نهادها و ارگانها، توسط دانشگاه گيلان برگزار خواهد شد. باتوجه به نقش ويژه پژوهش‌هاي كاربردي در اهداف پژوهشي دانشگاه‌ها و نيز اهميت برنامه‌ريزي مبتني بر توسعه پايدار در برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت، اين همايش با همكاري متوليان اين امر كه طيف گسترده‌اي را شامل مي شود، برگزار مي‌گردد.

 

محورهاي همايش:

 

-قابليتها و محدوديتهاي توسعه
-توسعه شهري، روستايي و ناحيه‌اي
-توسعه كشاورزي
-گردشگري و اكوتوريسم
-محيط زيست و منابع طبيعي
-شناسايي راهكارهاي توسعه استان
-قطب‌ها و محورهاي توسعه
-شناسايي زمينه هاي سرمايه گذاري در استان
-الگوي پيشرفت ايراني-اسلامي و توسعه پايدار استان
-و ... 

نظرات