دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

محورهاي همايش:

 محيط زيست و سلامت
- مسموميت هاي غذايي وسلامت
- محصولات آلوده وسلامت
- روان شناسي ومحيط زيست
- محيط زيست و بهداشت
- محيط زيست وفضاي بيمارستان
- زباله هاي عفوني ومحيط زيست
- آسيب پرستار در وحوادث زيست محيطي
- آموزش بهداشت
- پيشگيري و ارتقاي سلامتي
- تربيت پرستار
- يافته هاي جديد مربوط به اهميت نقش پرستاري
- دلايل كم توجهي پرستاران به اهميت ارتباط با بيمار و خانواده
- سلامت اجتماعي و رواني
- سلامتي معنوي، اخلاقي و فرهنگي
- محيط زيست واخلاق
- اخلاق حرفه اي
- بهبودكيفيت زندگي با استفاده از محيط سالم
- بهبودكيفيت زندگي با استفاده از آيات وروايات
- سياست هاي سلامت
- خود مراقبتي
- مراقبت جامع نگر
- درمانهاي مكمل
- مراقبت تسكيني
- مشاركت بين حرفه اي
- مراقبت و فن آوري
- بهداشت رواني در كودكان
- استرس و اضطراب اختلالات روان­ تني
- چالش­هاي روانشناختي بيماري­هاي جسمي مزمن
- رفتارهاي پرخطر
- ملاحظات روانشناختي در بيماري هاي جسمي
- اعتياد و سلامت روان
- روانشناسي سلامت و سالمندي
- روانشناسي باليني در طب
- اقدام پژوهي و تجارب موفق مراكز مشاوره در ارتقاء بهداشت رواني
- خودكشي، سوء مصرف مواد و ساير رفتارهاي پرخطر
- مشكلات، اختلالات و آسيبهاي جنسي
- كاربرد علوم و فناوريهاي شناختي در سلامت روان
- و سايرايده هاي نوين در راستاي پرستاري،روان شناسي وارتقاي سلامت ومحيط زيست سالم

نظرات