بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

بيست و دومين كنفرانس مهندسي‌ زيست پزشكي ايران با هدف گسترش مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و كاربردي در زمينه هاي مختلف مهندسي زيست پزشكي و در راستاي تقويت ارتباط بين محققين، دانشجويان و صنعتگران كشور توسط انجمن مهندسي پزشكي و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در تاريخ 4 تا 6 آذرماه 1394 برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

بيومكانيك

-بيومكانيك ورزش
-بيومكانيك سيالات و جامدات زيستي

بيو الكتريك
-رباتيك
-مدلسازي سامانه هاي زيستي
-انفورماتيك زيستي و پزشكي از راه دور (تله مديسن)

توانبخشي و مهندسي باليني
-مهندسي قلبي و تنفسي
-مهندسي عصب و توانبخشي

بيومواد
-نانو مواد
-مهندسي سلولي و ملكولي
-مهندسي زيست شيمي و بافت

ابزار دقيق پزشكي
-​مهندسي باليني و اندازه گيري زيستي

پردازش تصاوير پزشكي

پردازش سيگنال هاي حياتي

و ساير زمينه هاي مرتبط

نظرات