دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

محورهاي همايش:

-بهينه‌سازي (مدل‌سازي و الگوريتم حل)
-تصميم‌گيري در شرايط عدم قطعيت
-مديريت توليد و موجودي‌ها
-مديريت/مهندسي كيفيت و بهره‌وري
-بهينه‌سازي مدل‌هاي زنجيره تامين و پشتيباني
-مديريت/مهندسي مالي و تحليل اقتصادي
-سيستم‌هاي مديريت سازمان (استراتژيك، منابع انساني، دانش، فرايندها و...)
-سيستم‌هاي سلامت
-تعميرات و نگهداري و قابليت اطمينان
-مديريت و كنترل پروژه
-كاربرد فناوري اطلاعات در تصميم‌گيري و مديريت سازمان
-طراحي سيستم‌هاي خدماتي، ساخت و اتوماسيون
-مهندسي ايمني و ارگونومي
-مطالعه موردي صنايع (نفت و گاز، انرژي، خودروسازي، بانكداري و...)

نظرات