دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده

دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده

محورهاي همايش:


 محور ويژه شهرستان خوانسار:
- خوانسار نگين سبز زاگرس
-طبيعت و گردشگري طبيعت محور در خوانسار(باغ شهري خوانسار)
-تنوع گردشگري در خوانسار(شهري و روستايي_ صنايع دستي_ طبيعي_ گويش و فرهنگ_ آيئني)
- آيين هاي مذهبي خوانسار و گردشگري( تعزيه و شبيه خواني_ عاشوراي حسيني)
-توسعه پايدار و صنعت گردشگري در خوانسار ( حفاظت از محيط زيست)
-ظرفيت ها و پتانسيل هاي سرمايه گذاري در خوانسار
-طرح هاي توسعه گردشگري در خوانسار
-پتانسيل هاي تاريخي _ طبيعي گردشگري  خوانسار
-جايگاه ميراث فرهنگي در توسعه پايدار گردشگري خوانسار
-توسعه فضاهاي شهري خوانسار با استفاده از صنعت گردشگري
-پتانسيل هاي محيطي_ اقليمي  گردشگري خوانسار
-تبليغات و سرمايه گذاري ملي و بين المللي در توسعه صنعت گردشگري خوانسار
- تنوع محصولات كشاورزي  و توسعه  پايدار گردشگري كشاورزي خوانسار


گردشگري و اقتصاد
-سياست­هاي اقتصاد گردشگري
-اقتصاد مقاومتي و گردشگري
-بانك   و بورس در گردشگري
-بيمه و گردشگري
-گردشگري، اشتغال و كارآفريني
-گردشگري و بخش خصوصي
-گردشگري و توليد ناخالص ملي
-گردشگري_ توسعه اقتصادي و تجارت
-گردشگري و سازمان­هاي اقتصادي(اكو)
-گردشگري و بنگاه­هاي اقتصادي
-گردشگري و سند چشم انداز بيست ساله
-گردشگري ، قانون گذاري  و تسهيلات

 
گردشگري،برنامه ­ريزي و مديريت
-مطالعات تطبيقي در سياست هاي گردشگري
-گردشگري، مديريت استراتژيك و موقعيت جغرافيايي
-گردشگري و عدالت اجتماعي
-برنامه ­ريزي و توسعه پايدار درگردشگري
-مديريت وبرنامه ­ريزي توسعه گردشگري و سازمان ­هاي بين المللي
-مديريت وبرنامه ­ريزي گردشگري در كشورهاي عضو سازمان هاي همكاري اسلامي
-بررسي هماهنگي­هاي بين سازماني در توسعه صنعت گردشگري 

 
گردشگري و فرهنگ
-نظم ،امنيت اجتماعي و گردشگري
-موانع فرهنگي در گردشگري ايران
-ارتباط هاي فرهنگي وتوسعه  گردشگري
-رويدادهاي فرهنگي و گردشگري
-آداب­ها و آيين­هاي  قومي  و گردشگري
-ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
-فرهنگ گردشگري و گردشگر­پذيري


آموزش، پژوهش و گردشگري
- گردشگري  وآموزش­هاي آكادميك و مهارتي
-آموزش­هاي كاربردي_ اجرايي در صنعت گردشگري
-آموزش نوين كاربردي در صنعت گردشگري
- گردشگري و  پژوهش هاي كاربردي
- گردشگري آموزشگاه­ها و پژوهشكده­ها
-حقوق در گردشگري

 
انرژي و گردشگري
-انرژي­هاي طبيعي و توسعه گردشگري
-انرژي­هاي نو و تجديد پذير  در توسعه گردشگري
-گردشگري و محدوديت انرژِي

 
گردشگري شهري و توسعه شهرها
-گردشگري،محروميت­زدايي و توسعه
-گردشگري و توسعه مناطق مرزي و محروم
-شهر ، معماري و گردشگري
-گردشگري  شهري و ابعاد آن
-ديپلماسي شهري و گردشگري شهري
-استفاده از ظرفيت خواهر خوانده هاي شهري در گردشگري
-ضرورت ورود شهرداري­ها به حوزه گردشگري
-گردشگري خلاق و شهرهاي خلاق
-معماري مدرن  و سنتي و گردشگري شهري
-گرافيك محيطي و طراحي شهري در گردشگري
-المان هاي شهري در گردشگري

 
جغرافيا، محيط زيست و گردشگري
-گردشگري،اقليم و پتانسيل­هاي اقليمي
-گردشگري و آمايش سرزمين
-تغييرات اقليمي و گردشگري
مناطق حفاظت شده و گردشگري
-گردشگري،منابع طبيعي و محيط زيست
-نهادهاي مردمي و سازمان هاي دولتي در توسعه گردشگري طبيعت مدار
-مدل هاي نوين كاربردي جغرافيايي و توسعه گردشگري
-استفاده از مواد و مصالح مدرن سازگار با محيط زيست در سازه هاي گردشگري
-گردشگري،طبيعت گردي و زمين گردشگري
 

گردشگري و مفاهيم
-گردشگري و ادبيات
-گردشگري و تاريخ
-گردشگري و باستان شناسي
-گردشگري و صنايع دستي
-گردشگري روستايي
-گردشگري و قرآن
-گردشگري و رسانه
-گردشگري جنگ
-تعاريف در گردشگري
-گردشگري نياكان شناسي
-گردشگري ورزشي
-گردشگري مذهبي
-گردشگري هيجاني
-گردشگري تحصيلي
-گردشگري سلامت
 

گردشگري و خدمات
-برند سازي  و وفاداري به برنددر گردشگري
-گردشگري، تبليغات و بازاريابي منطقه­اي و جهاني
-گردشگران و اماكن اقامتي
-گردشگري،ارتباطات  و حمل و نقل
-گردشگري ،جشنواره­ها و نمايشگاه­هاي  ملي و بين المللي
-اصول و فنون پكيج بندي در گردشگري


گردشگري در دنياي مدرن
-فناوري اطلاعات در گردشگري
-گردشگري مجازي
-فناوري هاي نوين در گردشگري
-توسعه مدل هاي گردشگري نوين

نظرات