همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی

همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی

محورهاي همايش:

-برق و الكترونيك

- شيمي

- عمران

- فني

- مهندسي

- محيط زيست

- مديريت

- مكانيك و صنايع

- كامپيوتر و فناوري اطلاعات

- كشاورزي و دامپروري 

نظرات