هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

محورهاي كنفرانس:

- راهبردهاي توسعه شهري (CDS) - محور ويژه

- شهر ايراني  - اسلامي

- برنامه ريزي و مديريت شهري

- گردشگري مذهبي و زيارت

- حمل و نقل شهري

- شهر و محيط طبيعي

- مديريت بحران و امنيت شهري

- جامعه و فرهنگ شهري

- اقتصاد شهري

- معماري و شهرسازي

- بافت هاي فرسوده و حاشيه نشيني

- شهر هوشمند

- مسائل ويژه كلان شهر مشهد

 

نظرات