هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

محورهاي همايش:

- قدرت
- كنترل
- الكترونيك
- مخابران
- مكاترونيك
- مهندسي پزشكي
- كامپيوتر، IT
- آموزش مجازي

نظرات