اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

محيط زيست يكي از چالش هاي فراگير بين المللي است و امروزه بحث تغيير اقليم ناشي از فعاليت هاي بشر، توجه بسياري از دولت ها، محافل علمي و سازمان هاي غيردولتي را به خود جلب نموده است. از آنجا كه صيانت از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست بعنوان يك موضوع مهم در اصل پنجاهم قانون اساسي مطرح گرديده است، حركت به سوي پيوند ظرفيت علمي كشور و تصميم سازي هاي اجرايي اين عرصه، امري اجتناب ناپذير خواهد بود. در اين راستا، اولين همايش ملي " پژوهش هاي كاربردي در نگهداشت محيط زيست، آب و منابع طبيعي " به همت اتاق فكر دانشگاهيان استان مركزي با همكاري دانشگاه اراك و با هدف تبلور مجموعه ظرفيت‌هاي علمي كشور جهت رفع معضلات زيست ‌محيطي در تاريخ 1 خرداد ماه 1394 برگزار خواهد گرديد. 

 

محورهاي همايش:

-انرژي و محيط زيست 
- راهكارهاي اجرايي در حفاظت از محيط زيست (آب، هوا و خاك)
- ايده هاي علمي نوين در نگهداشت منابع آب 
- پژوهش هاي كاربردي در حفاظت از منابع طبيعي
- بررسي اثرات آلودگي هاي زيست محيطي بر سلامت انسان
- بررسي نقش علوم اجتماعي در نگهداشت محيط زيست، آب و منابع طبيعي
- بررسي نقش معماري نوين در ساختمان سازي سازگار با محيط زيست

نظرات