ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

جهاددانشگاهي واحد كردستان با استعانت از درگاه خداوند متعال و در راستاي بسط نظري، حاكميت گفتماني و تحقق عملي فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در حوزه فرهنگي؛ در نظر دارد  ان شاء ا... در خرداد ماه سال 94  براي ششمين سال متوالي اقدام به برگزاري «همايش سراسري آسيب هاي پنهان زيست دانشجويي» نمايد.

 

 

محورهاي همايش:

-دانشجو، مشكلات عاطفي(افسردگي، اضطراب، خودكشي و...) وآسيب هاي اجتماعي
-دانشجو، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها         
-دانشجو، آسيب هاي اجتماعي و روابط نامتعارف
-دانشجو، رسانه، شبكه هاي اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي
-دانشجو، هويت دانشجويي و آسيب هاي اجتماعي  
-دانشجو، زندگي خوابگاهي و آسيب هاي اجتماعي  
-دانشجو، مسئوليت پذيري و آسيب هاي اجتماعي    
-دانشجو، ونداليسم و آسيب هاي اجتماعي 
-دانشجو، روايت تجربه زندگي دانشجويي و آسيب هاي اجتماعي.

 

نظرات