همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش

همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش

اهدف كلي :
-ارتقاي سطح بهره وري و استاندارد سازي فضا و تجهيزات در آموزش و پرورش

اهداف جزئي  :
- تدوين راهبردهاي علمي جهت ارتقاي سطح بهره وري  فضا و تجهيزات در آموزش و پرورش
-اثر بخشي طراحي فضا وتجهيزات در فرايند ياددهي و يادگيري در آموزش و پرورش
-نزديك شدن به سطح استانداردهاي مورد نظر در زمينه فضا و تجهيزات در آموزش و پرورش
-ايمن سازي فضاهاي آموزشي در برابر آسيب ها
-بهينه سازي  مصرف انرژي در فضاهاي آموزشي
-جلب مشاركت عموم پژوهش گران و صاحبان انديشه
-شناسائي طرح هاي نو و خلاق
-همكاري مشترك بين دانشگاه ها و ديگر دستگاه ها  با وزارت آموزش و پرورش
 
 
محورهاي همايش :
-استانداردها و بهره وري در محيط هاي آموزشي، پرورشي و اداري
-تجهيزات،  ملزومات و بهره وري
-شاداب سازي و بهره وري
-فناوريهاي نوين و بهره وري
-طراحي،ساخت،تجهيز مدارس و بهره وري
-ايمني ، بهداشت و بهره وري
-حفظ محيط زيست در فضاي آموزشي و بهره وري
-فضاي مناسب و ارتقاي سطح بهره وري
-بومي سازي فضا،تجهيزات و بهره وري
-سايرمقالات مرتبط با موضوع همايش

نظرات