همایش جامعه، فرهنگ و رسانه با موضوع تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی

همایش جامعه، فرهنگ و رسانه با موضوع تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي با همكاري برخي از نهادهاي علمي، پژوهشي و اجرايي كشور در نظر دارد همايشي تحت عنوان «تلفن همراه هوشمند و سبك زندگي» از سلسله همايش هاي جامعه، فرهنگ و رسانه، در تاريخ 30 و 31 ارديبهشت سال 1393 برگزار نمايد.

 


اهداف و محورهاي همايش:

تاثيرات و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي استفاده از تلفن همراه هوشمند
-اوقات فراغت و تلفن همراه هوشمند
-اعتياد به تلفن همراه هوشمند
-جهاني شدن و تلفن همراه هوشمند
-حريم خصوصي و تلفن همراه هوشمند
-امنيت اجتماعي و تلفن همراه هوشمند
-شبكه­هاي اجتماعي مجازي و تلفن همراه هوشمند
-جنبش­هاي اجتماعي و تلفن همراه هوشمند
-افكار عمومي، فرهنگ عامه و تلفن همراه هوشمند
-دگرگوني­هاي زباني و واژگاني و تلفن همراه هوشمند

راهبردها و سياست­هاي تلفن همراه هوشمند در ايران
- تبيين رويكردها، سياست­ها و برنامه­ها و تلفن همراه هوشمند
-ارزيابي و تحليل سياست­ها و برنامه­هاي جمهوري اسلامي در زمينه استفاده از تلفن همراه هوشمند
-مدل­هاي سياستي در حوزه تلفن همراه هوشمند
-بررسي سياست­هاي اجتماعي و فرهنگي ساير كشورها در زمينه استفاده از تلفن همراه هوشمند
        
 تجارب، ظرفيت­ها، ابعاد و فرصت­هاي تلفن همراه هوشمند
- تجارب كشورها و سازمان­هاي بين­المللي در استفاده از تلفن همراه هوشمند
-فرهنگ كتابخواني و تلفن همراه هوشمند
-كارآفريني و تلفن همراه هوشمند (كسب و كار، آموزش مجازي و ...)
-روزنامه­نگاري شهروندي و تلفن همراه هوشمند
-تلفن همراه هوشمند و ساير رسانه­ها (راديو، تلويزيون، ماهواره و  ... )
- كسب و كار الكترونيكي و تلفن همراه هوشمند
- خدمات الكترونيكي و تلفن همراه هوشمند
-سواد رسانه­اي و تلفن همراه هوشمند

خانواده، سبك زندگي و تلفن همراه هوشمند
-خانواده، روابط نسلي و تلفن همراه هوشمند
- تأثيرات تلفن همراه بر روابط زوجين
-تأثيرات تلفن همراه بر روابط والدين و فرزندان
-تأثيرات تلفن همراه بر روابط گروه همسالان
-سبك زندگي و خدمات الكترونيك تلفن همراه هوشمند
- ميزان و نحوه مصرف تلفن همراه هوشمند

ويژگي­هاي فناورانه تلفن همراه هوشمند
-انقلاب چهارم فناوري تلفن همراه هوشمند، آي پد، نوت پد و ...
- خدمات فناوري اطلاعات و تلفن همراه هوشمند
-كاربردهاي آموزشي تلفن همراه هوشمند
-شهروند الكترونيك و تلفن همراه هوشمند
-مسئوليت اجتماعي سازمان­هاي اقتصادي_اجتماعي و خدمات الكترونيكي تلفن همراه هوشمند

 مطالعات آينده­پژوهي تلفن همراه هوشمند
-آينده­پژوهي و شيوه­هاي تعامل با تلفن همراه هوشمند
- آينده خانواده و تلفن همراه هوشمند
-تلفن همراه هوشمند و تحولات فرهنگي
-تلفن همراه هوشمند و آينده كسب و كار
-شهروند الكترونيك و خدمات اجتماعي تلفن همراه هوشمند

نظرات