نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

محورهاي كنگره:

روانشناسي شخصيت 
-شخصيت و عملكرد تحصيلي
-شخصيت و عملكرد شغلي
-شخصيت و سلامت جسم و روان 
-شخصيت و جلوه هاي هنري
-شخصيت و روابط زناشويي
-شخصيت و روابط بين فردي
-پايه هاي زيستي و ژنتيكي شخصيت   
-شخصيت و رفتارهاي پر خطر  
-ساير زمينه هاي مرتبط

روانشناسي خانواده 
-عوامل روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي بالا رفتن سن ازدواج 
-تقويت ازدواج و انديشه فرزندآوري
-معيارهاي مناسب همسرگزيني، انتخاب دقيق، عروسي آسان
-مولفه هاي خانواده اسلامي- ايراني / شاخص هاي خانواده سالم
-خانواده و سلامت جنسي
-تيين جاذبه ها و دافعه هاي رواني - نفساني در بين زوج هاي جوان
-شيوه هاي فرزند پروري
-اخلاق محوري (انصاف، فداكاري، گذشت) در خانواده
-فضاي مجازي و خانواده
-مدل هاي پيشگيري از طلاق و افزايش رضامندي زناشويي
-پيش بين هاي موفقيت و شكست در ازدواج 
-خشونت خانگي
-چرايي تغييرات ساختاري خانواده در ايران و جهان
-ارتباط كار - خانواده
-شيوه هاي تحقق اصل دهم قانون اساسي در تحكيم خانواده
-نقش نظام آموزشي كشور در ارتقاء مهارت¬هاي زندگي و قابليت¬هاي همسرگزيني 
-طراحي برنامه هاي خانواده محور در نهادهاي اجرايي كشور
-نقش برنامه هاي آموزشي قبل از ازدواج در پيشگيري از ازدواج¬هاي هيجاني و غيراخلاقي 
-رسانه ملي و توليد برنامه هاي مرتبط با خانواده مطلوب
-مباني روانشناختي و تربيتي حقوق خانواده از منظر آموزه هاي ديني
-حقوق خانواده در كتاب و سنت
-اهميت توجه به سن زيستي و رواني در ازدواج
-بارداري و تولد فرزندان هوشمند بعد از 40 سالگي
-اختلالات روانشناختي اعضاي خانواده و امنيت (افسردگي، اضطراب، اختلالات شخصيت، اختلالات دو قطبي و.....)
- ارضاي نيازهاي اساسي اعضاي خانواده و امنيت (نيازهاي عاطفي، جنسي، اقتصادي و.......)
- خانواده، شادكامي، رضايت زناشويي و امنيت
- خانواده، مهارت هاي زندگي و امنيت (مهارتهاي ابراز وجود، مقابله با استرس،آموزش هاي قبل ازدواج و......)
- خانواده، تربيت اخلاقي و امنيت (وفاداري، پايبندي به اصول، احترام به حقوق ديگران و......)
- خانواده، مراقبت و امنيت
- گسيختگي خانوادگي، طلاق عاطفي و امنيت
-و ساير زمينه هاي مرتبط

روانشناسي كودك و نوجوان
-روانپزشكي كودك و نوجوان 
-سلامت روان كودكان و نوجوانان 
-روانپزشكي مشاوره - رابط كودكان و نوجوانان 
-علوم اعصاب در حوزه كودك و نوجوان
-كودكان استثنائي و ساير حوزه هاي مرتبط با كودك و نوجوان
-بهداشت رواني مادر و كودك 
-بهداشت روان در مدارس 
-كار درماني و توان بخشي كودكان
-گفتار درماني 
-مددكاري و حمايت هاي اجتماعي از كودكان و نوجوانان 
-ارتقاء كيفيت زندگي در كودكان و والدين
-فشار رواني شغلي و فرسودگي شغلي
-شادي در محيط كار و رفتار سازماني مثبت
-آموزش و توسعه
-مسائل رواني، اجتماعي و تربيتي كودكان

روانشناسي صنعتي 
-نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در توسعه توليد ملي
-روانشناسي صنعتي و سازماني و زندگي مردم
-چالش‌هاي فراروي روانشناسي صنعتي و سازماني در قرن بيست و يكم
-اخلاق، معنويت و عدالت در كار
-انگيزش، نگرش، هيجان و كار
-تغيير و بالندگي فردي، گروهي و سازماني
- كارمنديابي، كارگماري و طبقه‌بندي كاركنان
-تجزيه و تحليل و ارزشيابي مشاغل
-عملكرد شغلي: ارزيابي و مديريت عملكرد، رفتارهاي مدني سازماني و رفتارهاي غيرمولد
-شخصيت در سازمان
-كارآفريني، خلاقيت و نوآوري در سازمان
-بهداشت، ايمني و محيط كار
-موازنه كار-خانواده، دوركاري و روش‌هاي انعطاف‌پذير انجام كار
-سبك‌هاي رهبري و مديريت سازماني
-كيفيت زندگي كاري
-ارگونومي و روانشناسي مهندسي
-برنامه‌ريزي نيروي انساني
-كارراهه شغلي
-بازنشستگي
-فشار رواني شغلي و فرسودگي شغلي
-شادي در محيط كار و رفتار سازماني مثبت
-آموزش و توسعه

روانشناسي و دانشجو
-دانشجويان و آسيب‌هاي رواني – اجتماعي 
-دانشجويان و آسيب‌هاي نو پديد 
-دانشجويان و سلامت رواني 
-دانشجويان و شادكامي 

روانشناسي سلامت
-استرس و اضطراب
-سبب شناسي اختلالات روان­ تني
-چالش هاي روانشناختي بيماري هاي جسمي مزمن
-رفتارهاي پرخطر
-ملاحظات روانشناختي در بيماري هاي جسمي
-روانشناسي باليني در طب
-نقش رسانه ها در سلامت جامعه
-عوامل روانشناختي مرتبط با سوء مصرف مواد
-ارتقاي كيفيت زندگي و سلامت افراد جامعه

اختلالات رواني 
-پيشگيري و درمان اختلالات روان شناختي 
-اختلالات شخصيت
-اختلالات جنسي 
-اختلالات خلقي و اضطرابي

روان درماني
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي اجتماعي
-روانشناسي باليني
-روان سنجي 
-مشاوره و راهنمايي 
-روان‌شناسي شناختي آموزش و يادگيري 
-روان‌شناسي شخصيت تحولي باليني
-روانشناسي تربيتي
-ورزش و سلامت روان شناختي
-رسانه ها و سلامت روان شناختي
-روان درماني و معنويت
-درمان هاي دارويي – فيزيكي
-اجتماع و آسيب هاي اجتماعي

نظرات