نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

محورهاي همايش:

-ايمني مواد غذايي
 -روشهاي نوين فرآوري در صنايع غذايي
- روشهاي نوين پايش كيفيت
- فرآوردههاي غذايي ارگانيك
- ريزپوشاني در صنايع غذايي
- فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي
- نانو فناوري در صنايع غذايي
- مدل سازي و بهينه سازي فرآيند در صنايع غذايي
- كاربرد زيست فناوري در صنايع غذايي
- بسته بندي هاي نوين، ماشين آلات و تجهيزات جديد در صنايع غذايي
- بهينه سازي سيستم هاي نوين در تضمين كيفيت
- فرآوري پس ماندهاي كشاورزي
- توليد و ارزش غذايي محصولات بومي
- راهكارهاي كاهش افزودني هاي مصنوعي در صنايع غذايي
- نقش مديريت در صنايع غذايي
- بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع غذايي
- روش هاي نوين فرآوري و نگهداري موادغذايي
- نانوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- شيمي مواد غذايي و افزودنيهاي غذايي
- بهداشت و كنترل كيفيت مواد غذايي
- بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي
- اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي
- نقش صنايع غذايي در مديريت تغذيه جامعه
- بهره وري مصرف انرژي در صنايع غذايي
- ساير پژوهشهاي نوين در عرصه علوم و صنايع غذايي
-  آموزش، رسانه و سلامت غذا
-  گياهان دارويي و ادويه اي و صنايع وابسته
-  ميكروبهاي مفيد و مضر در تكنولوژيهاي مربوط به غذا
- سموم و تركيبات ضد تغذيه اي در مواد غذايي
- نقش تغذيه در سلامت جامعه
- كاربرد ضايعات مواد غذايي
- مواد نگهدارنده طبيعي
- روش هاي كاهش بكارگيري افزودني ها و مواد نگهدارنده مصنوعي در محصولات غذايي
- استانداردهاي استفاده از افزودني ها و مواد نگهدارنده
- بسته بندي هاي مقاوم در برابر آلودگي هاي ميكروبي، شرايط فيزيكي و محيطي
- نقش غذاهاي آماده در مديريت بحران
- روش هاي ارزيابي ميزان آلودگي مواد اوليه
- شيوه هاي محافظت مواد غذايي بسته بندي شده از آلودگي هاي نامتعارف
- روش هاي شناسايي و رفع آلودگي هاي نامتعارف در مواد اوليه و توليدات صنايع غذايي ذخيره شده
- جايگاه مكمل‌هاي غذايي و رژيمي در بخش توليدكنندگان و واردكنندگان
- فرمولاسيون، تنوع بخشي و صادرات مواد غذايي
- عملكرد سازمان هاي نظارتي و اجرايي در صادرات و واردات مواد غذايي
- سياست هاي حمايتي دولت، قوانين و مقررات صنايع غذايي

نظرات