همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

اولين همايش ملي پژوهش هاي علوم مديريت  با حمايتموثر پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، سيويليكا، كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، ايجاد فضاي مناسب جهت گردهمايي محققان، مديران، كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي و آخرين دستاوردهاي علمي و تبادل نظر در مورخ پانزدهم مرداد ماه 1394 درمحل مركز همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي همايش:

مديريت مهندسي
-مديريت پروژه
-مديريت عرضه و تقاضا
-مديريت مشتري
-مديريت جهادي
-مديريت فرهنگيِ اثربخش و مزاياي آن
-مشاوره مديريت
-مديريت منابع انساني
-مديريت سبز
-مديريت علوم محيطي و انرژي
-مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
-مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل
-بحران و مديريت ريسك
-تحقيق در عمليات و علم مديريت
-تجارت الكترونيك
-مديريت پروژه
-كنترل كيفيت
-دولت الكترونيكي
-تجزيه و تحليل سرمايه گذاري
-مديريت بازاريابي و فروش
-مديريت دانش
-تصدي مديريت
-فرايند تصميم گيري
-تجزيه و تحليل مورد نياز
-سيستم اطلاعات جغرافيايي
- نوآوري در فن آوري
-مديريت حمل و نقل
-تجزيه و تحليل مالي
-نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت بحراني
-اخلاق و كسب و كار
-نقش رسانه ها در بهبود فضاي كسب و كار
-مديريت هزينه
-كسب و كار هوشمند
-قوانين و الزامات
-مديريت ارتباط
-تغيير مديريت
-آمار كسب و كار
-تجارت جهاني
-كارآفريني
-مديريت فناوري اطلاعات

نظرات