نخستین همایش ملی پژوهشی موسیقی کردی

نخستین همایش ملی پژوهشی موسیقی کردی

اهداف همايش:

-شناخت گنجينه هاي موسيقي فولكلور كردي
-ايجاد فضاي نشاط و شادي در ميان دانشگاهيان
-حمايت از موسيقي غني مناطق
-شناسايي استعدادها و تشويق و نشر آنها
-ايجاد زمينه توليد آثار فاخر
-جلوگيري از اشاعه ي موسيقي هاي بي محتوا
-ارتقا سطح فرهنگ شنيداري
-معرفي و حمايت از پتانسيل ها

 

محورهاي همايش:

- واژه شناسي موسيقي كردي

- سازه شناسي موسيقي كردي

- بررسي گونه هاي موسيقي كردي

- تحليل آثار استادان موسيقي كردي

- آسيب شناسي موسيقي معاصر كردي

- ماخذ شناسي و بررسي پژوهش هاي موسيقي كردي

- موسيقي كردي در آثار و اسناد معماري و ديگر شواهد

- بررسي تاثير متقابل موسيقي كردي و موسيقي هاي ديگر مناطق

- گونه شناسي موسيقي كردي از منظر تاثير زبان، جغرافيا و فرهنگ

- دلالت و كاركردهاي موسيقي كردي با رويكرد ارتباط با ساير هنرها و علوم انساني

نظرات