اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

-موضوع عمومي : طراحي و برنامه‌ريزي مبتني بر توسعه پايدار و حفظ محيط زيست
-طراحي نوين مهندسي مبتني بر كاهش و بهينه سازي مصرف مواد اوليه در توليد محصول نهايي
- اصلاح و بهسازي ساختمان، ابنيه، دستگاه‏ها و فرآيندها، در راستاي كاهش مصرف سوخت و انرژي
- مطالعات و پيشرفت‏هاي حاصل در زمينه تصفيه آب و فاضلاب شهري و صنعتي
- منابع انرژي تجديدپذير
- فرآيندهاي موثر در افزايش راندمان سازه‏ ها، ابنيه و محصولات
- شيوه‏ هاي نوين بازيافت، تصفيه و استفاده مجدد ضايعات
- مرور تجارب موفق بين المللي در طراحي نوين مهندسي مبتني بر توسعه پايدار  و حفظ محيط زيست
- صنعت برق، كامپيوتر و فن‌آوري اطلاعات سبز
- اقتصاد، توسعه پايدارو حفظ محيط زيست
- مطالعات مهندسي معماري و شهرسازي با رويكرد حفظ محيط زيست و توسعه پايدار
- مديريت، توسعه پايدارو حفظ محيط زيست
- مهندسي راه و ترابري مبتني بر محيط زيست
- حقوق محيط زيست
- شهرسازي زيست محيطي

 

محورهاي فرهنگي:

 -راهكارهاي فرهنگي گسترش طراحي مهندسي مبتني بر محيط زيست
 -آسيب شناسي فرهنگي توسعه پايدار در كشور

 

محورهاي ويژه:

- مطالعات و طراحي نوين مهندسي در راستاي مدلسازي و كاهش اثرات تغيير اقليم
- ايمني سازه ‏اي، شهري و صنعتي در مقابل سوانح طبيعي در راستاي توسعه پايدار
- كاربرد مصالح نوين ساختماني و صنعتي با رويكرد حفاظت از محيط زيست

نظرات