اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند

اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند

محورهاي همايش:

- كنترل لرزه اي و مقاوم سازي سازه ها

- سازه هاي بتني و فولادي

- ژئوتكنيك، خاك و پي

- خانه هاي هوشمند

 

نظرات