کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر

شركت پندار انديش رهپو با همكاري مشترك دانشگاه آزاد واحد امارات و اساتيد برجسته دانشگاه شيراز و اصفهان اقدام به برگزاري كنفرانس بين المللي سيستم هاي غيرخطي و بهينه سازي، مهندسي برق و كامپيوتر در مورخ 5 خرداد ماه در دبي مي نمايد.

 

اهداف كنفرانس:

-گسترش دانش فني
-ايجاد محيطي علمي و فني جهت تبادل اطلاعات
-ارائه آخرين يافته هاي پژوهشي

 

محورهاي كنفرانس:

-ارتباطات

- شبكه هاي نسل آينده

- امنيت سيستم هاي اطلاعات و ارتباطات

- طراحي و تحليل آنتن

- مايكرويو، اجزاي نانومتر و ميليمتر، مدارها و وسايل

- الكترونيك

- طراحي به كمك كامپيوتر

- كنترل

- مدلسازي سيستم، شبيه سازي و كنترل

- قدرت

- كامپيوتر

- مدل هاي غير خطي و بهينه سازي 

- روش ها و ابزارهاي شبيه سازي و مدلسازي

- اناليز غير خطي و كاربردهاي آن

 

 

 

 

 

 

نظرات