کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی


شركت پندار انديش رهپو با همكاري مشترك دانشگاه آزاد واحد امارات و اساتيد برجسته دانشگاه شيراز و اصفهان اقدام به برگزاري كنفرانس بين المللي مديريت ،اقتصاد وسامانه هاي مالي در مورخ 6 خرداد ماه در دبي مي نمايد.

 

اهداف كنفرانس:

-گسترش دانش فني
-ايجاد محيطي علمي و فني جهت تبادل اطلاعات
-ارائه آخرين يافته هاي پژوهشي

 

محورهاي كنفرانس:

- مديريت

- بازاريابي

- سيستم هاي مالي و حسابداري

- اقتصاد

- حسابداري و فناوري اطلاعات

- سرمايه گذاري و توليد

- مديريت صنعتي

- مطالعات سازماني

- تجارت الكترونيك

- اخلاقيات در حسابداري و بازرگاني

 

نظرات