اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

محورهاي كنگره:

محورهاي اولين كنگره جهان و بحران انرژي در بخش هاي كلي زير مي باشد، لذا زيرمحورهاي اين كنفرانس نيز شامل زيرمجموعه هاي مرتبط با بحران انرژي در هر يك از بخش ها مي باشد.

- بحران آب و راهكارهاي استفاده بهينه از منابع آبي در مصارف كشاورزي، خانگي و صنعتي
- بحران كاهش ذخاير سوخت هاي فسيلي(نفت، نفت، زغال سنگ و...)
- نقش انرژي هاي نو و تجديدپذير در مقابله با بحران انرزي
- مديريت انرژي (توليد، انتقال و توزيع انرژي و صرفه جويي در هزينه ها)
- راهكارهاي بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي
- بحران انرژي و مسائل زيست محيطي و تغيير اقليم
- اعمال تعرفه صحيح و متناسب انرژي
- فناوري هاي نانو و حل بحران انرژي
- نقش فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي در مصرف انرژي

نظرات