کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

 پس از برگزاري موفقيت آميز سه دوره از كنفرانس هاي بين‌المللي از جمله دو كنفرانس پيشين در دانشگاه دولتي Szczeciński لهستان، چهارمين همايش بين‌المللي در تاريخ 25 و 26 فروردين ماه سال 1394 در دانشگاه دولتي Barcelona واقع در كشور اسپانيا  برگزار خواهد شد. 

 

محورهاي كنفرانس:

- اقتصاد

- مديريت و حسابداري

- علوم اجتماعي

 

 

نظرات