هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

محورهاي كنفرانس:

-مديريت دانش
-داده كاوي و پردازش داده هاي عظيم
-سيستم‌هاي مبتني بر وب
-سامانه‌هاي هوشمند و محاسبات نرم
-سيستم‌هاي چند رسانه‌اي
-شبكه‌هاي كامپيوتري
-امنيت سايبري
-محاسبات توزيع شده و ابري
-بازيابي پيشرفته اطلاعات
-شبكه‌هاي اجتماعي
-دولت الكترونيك
-فناوري اطلاعات و مديريت
-محاسبات فراگير و اينترنت اشيا

نظرات