اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند

اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند

محورهاي همايش:

محورهاي اصلي همايش به شرح ذيل مي باشد ( همايش محدود به اين محورها نمي باشد)

شبكه هاي هوشمند

بازار برق، ريز شبكه ها، توليد پراكنده    بهره برداري، انرژي هاي نو، فناوري‌هاي نوين سيستمهاي يكپارچه انرژي و خانه هاي هوشمند ذخيره‌سازي انرژي و ريزشبكه
سيستم‌هاي اتوماسيون و مديريت انرژي قابليت اطمينان و امنيت پيش‌بيني بار، مديريت توان و تقاضا اندازه‌گيري، پايش، كنترل و حفاظت نقش شبكه‌هاي هوشمند در مديريت خطا حمل و نقل و وسايل نقليه الكتريكي
قانون‌گذاري و استانداردهاي شبكه‌هاي هوشمند سيستم‌هاي مخابراتي، كنترلي و اطلاعاتي پشتيباني مورد نياز حسگرهاي هوشمند و زيربناي اندازه‌گيري پيشرفته مديريت پايگاه داده‌ها و امنيت فيزيكي و سايبري سيستم‌ها اقتصاد و مباحث بازار در شبكه هاي هوشمند
سيستم هاي محاسباتي توزيع شده

رايانش ابري
پردازش موازي
شبكه هاي موردي
شبكه هاي سنسوري
شبكه هاي خودرويي
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي چندرسانه اي
شبكه هاي بي سيم و موبايل
پايگاه داده هاي توزيع شده
و...

نظرات