دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

محورهاي همايش:
 
- مهندسي سازه
- مهندسي ژئوتكنيك
- مديريت ساخت و اجرا
- آموزش و توسعه مهندسي عمران
- مهندسي زلزله و بهسازي لرزه اي
- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
- مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
- مهندسي سد سازي و سازه هاي آبي
- فناوري نوين در مهندسي عمران
- مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل
- مهندسي منابع آب، سازه هاي هيدروليكي و دريايي

 

 

نظرات