دومین همایش ملی مهندسی مواد

دومین همایش ملی مهندسی مواد

نيازهاي روزافزون به شناخت، توسعه و فناوري مواد، دانش مهندسي مواد را در زمره يكي مهمترين علوم بنيادي جهان قرار داده و دستيابي به تكنولوژيهاي نوين در اين زمينه منجر به توسعه علمي و اقتصادي يكي از جوامع خواهد گرديد. بنابراين آشنايي و دستيابي به روشهاي كاربرد نانو فناوري در مهندسي مواد، روشهاي ارزيابي خواص مواد، فرايندهاي كاربردي در مهندسي مواد، علوم و فناوري سطح و همچنين طراحي و ساخت مواد نوين از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا، دومين همايش ملي مهندسي مواد با هدف گردآوري آخرين نتايج و يافته هاي پژوهشي جامعه دانشگاهيان، محققين و متخصصان مهندسي مواد سراسر كشور در 16 بهمن ماه 1393در دانشگاه ملاير برگزار مي­گردد.

نظرات