اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

اهدف همايش :
- ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه در زمينه تعليم و تربيت صحيح و اسلامي
- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي روانشناسي و علوم تربيتي
-  دستيابي به راهكارهاي مناسب توسعه پايدار در بخش علوم تربيتي و روانشناسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي
-  فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات انديشمندان در حوزه هاي علوم تربيتي و روانشناسي

 

 

محورهاي همايش:

- روانشناسي تربيتي

- روانشناسي مشاوره

- آموزش بزرگسالان

- آموزش و پرورش استثنايي

- روانشناسي بازي

- شيوه هاي مطالعه و يادگيري

-مديريت كلاس

- شيوه هاي نوين ياد دهي و يادگيري

- آموزش هاي غير رسمي

- فلسفه تعليم و تربيت

- روانشناسي يادگيري

- آموزش ابتدايي

- آموزش زبان هاي خارجه

- مطالعات حافظه و يادگيري

- مديريت آموزشي

-تكنولوژي آموزشي

-برنامه ريزي آموزشي

-برنامه ريزي درسي

-تحليل محتوايكتب درسي دوره ابتدايي

-يادگيري

 

نظرات