اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران

اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران

محورهاي همايش:

-مهندسي ژئوتكنيك
-مهندسي ارزش
-مهندسي راه
-مهندسي پروژه

 

نظرات