همایش ملی مدیریت جهادی از تئوری تا عمل

همایش ملی مدیریت جهادی از تئوری تا عمل

محورهاي همايش:

-   مديريت جهادي – آموزه‌هاي ديني قرآن و سيره اهل بيت(عليهم‌السلام)
-   مديريت جهادي – مهدويت و تمدن‌سازي نوين اسلامي
-   مديريت جهادي – از منظر امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(دام ظله)
-   مديريت جهادي – الگوي ايراني‌اسلامي پيشرفت
-   مديريت جهادي – دفاع مقدس و فرهنگ جهادي
-   مديريت جهادي – مدل بسيج به‌عنوان نماد مديريت جهادي(نسبت الگوي بسيج با مديريت جهادي)
-  مديريت جهادي – مديريت سرمايه انساني و رفتار سازماني
-   مديريت جهادي – ابعاد، مؤلفه‌ها و راهكارهاي عملي
-   مديريت جهادي – اقنصاد مقاومتي
-   مديريت جهادي – آسيب‌ها و چالش‌هاي دنياي امروز
-  مديريت جهادي – مطالعه تطبيقي با ساير رويكردها
-   مديريت جهادي – در نظم نوين جهاني
-   مديريت جهادي –  ابعاد ملي و بين‌المللي

نظرات