اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی

اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی

محورهاي همايش:

-رياضيات و آمار
-مهندسي برق
-مهندسي مكانيك و هوافضا
-مهندسي عمران و معماري و شهرسازي
-مهندسي صنايع و تحقيق در عمليات
-مهندسي شيمي و نفت
-مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
-مهندسي كشاورزي
-مهندسي محيط زيست و منابع طبيعي
-مهندسي معدن
-و ساير علوم مرتبط

نظرات