چهارمین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی و ارتباطی

چهارمین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی و ارتباطی

محورهاي كنفرانس:

فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)

 مدير محور : جناب آقاي مهندس رحمان دشتباني   

-معرفي فناوري هاي نوين مخابراتي
-بومي سازي فناوري هاي پيشرفته
-فناوريهاي جديد جهت توليد تجهيزات نوري
-شبكه هاي رايانه اي
-ايده هاي خلاقانه و كارآفرين
-سيستم هاي مخابرات نوري
-اكسس هاي نوري وFTTX
-فناوري نانو در مخابرات
-توانمندي مخابرات نوري در تحقق ارتباط امن
-بهينه سازي در مخابرات نوري
-كانال هاي ارتباط پيام نوري از فرستنده تا گيرنده
-فناوري نانو در مخابرات
-شبكه هاي مخابراتي سلولي ونسل  جديد آن(3G، 4Gو LTE)
-موارد مشابه
 

فناوري اطلاعات IT و هوش مصنوعي

  مدير محور : جناب آقاي مهندس محمدرضا تابنده  

-سرويسهاي ارزش افزوده
-فناوري اطلاعات در مهندسي پزشكي
-كسب و كار الكترونيك
-بانكداري الكترونيكي
-مديريت و برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات
-آموزش الكترونيكي
-دولت الكترونيكي
-شبكه‌هاي اجتماعي
-رايانش مجازي
-سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)
-هوش مصنوعي
-سيستم‌هاي تصميم‌يار
-سيستمهاي خبره و مهندسي دانش
-پردازش تصوير
-شناسايي الگو
-داده‌كاوي
-پردازش زبان طبيعي
-تعامل انسان و ماشين
-موارد مشابه
 

مهندسي نرم‌افزار و امنيت اطلاعات

  مدير محور : جناب آقاي مهندس محمدعلي تركماني   

-معماري نرم افزار
- معماري سازماني
- سرويسگرايي
- خط توليد نرم افزار
- متدولوژي‌هاي چابك
- آزمون و ارزيابي نرم‌افزار
- روش‌هاي صوري
- مهندسي وب
- مهندسي نرم‌افزار جنبه‌گرا
- توسعه مبتني بر مولفه
- توسه مبتني بر مدل(MDA) و معماري مدل رانه
- مهندسي نرم افزار امن
- رمزنگاري و امنيت شبكه
- امنيت سيستم عامل
- امنيت پايگاه داده
- پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات در سازمانهاي مختلف
- سيستم‌هاي اطلاعاتي مقياس وسيع(ULS)
- موارد مشابه

نظرات