همایش جوشکاری فورجینگ سربه سر میلگرد

همایش جوشکاری فورجینگ سربه سر میلگرد

محورهاي همايش:

محورهاي تخصصي:
-بومي سازي فورجينگ
-توجيه فني جوش فورجينگ
-توجيه اقتصادي جوش فورجينگ
-فرآيند و فناوري دما در توليد ميلگرد
-معايب و محاسن جوش فورجينگ
-تجهيزات مورد استفاده جوش فورجينگ
-تاريخچه فورجينگ در ايران و جهان
-ايمني در جوشكاري به روش فورجينگ
-مقاوم سازي در پروژه هاي عمراني با روش فورجينگ
-تمايز و تفاوت هاي فورجينگ با ساير روشهاي جوش

محورهاي عمومي:
-انواع روش هاي جوشكاري هاي ذوبي و حالت جامد
-روكش دهي به كمك جوشكاري
-پژوهش و فناوري در صنعت جوش و بازرسي
-نقش جوش و بازرسي در بهبود كيفيت قطغات، تجهيزات و سازه هاي فلزي
-بازرسي جوش و انواع آزمايش ها
-مزايا و معايب انواع جوشكاري ها
-مطالعه موردي جوشكاري هاي انجام شده
-اتصالات پيچ و مهره و جوشكاري در سازه هاي فولادي
-بررسي جوشكاري ميلگرد در ساختمانهاي اسكلت بتني
-بررسي جوشكاري تير و ستون درساختمانها با سازه هاي فولادي

نظرات