پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی

پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی


محورهاي همايش:

- فناوري‌هاي نوين
- استاندارد و قوانين
- محاسبات و طراحي
- آناليز ترافيك ساختمان
- بهينه سازي مصرف انرژي
- سيستم‌هاي كنترلي و محركه

نظرات