سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به‌ عنوان قديمي ترين نهاد آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي كشور در نظر دارد سومين همايش ملي انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور را با محوريت «توسعه پايدار كشاورزي، حفاظت از منابع طبيعي و صيانت از منابع انساني» در 16 و 17 ارديبهشت ماه 1394 برگزار نماييد.

 

محورهاي همايش:
- توسعه پايدار كشاورزي و امنيت غذايي
- مديريت جامع حوزه آبخيز
- پتانسيل‌ و چالش‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور
- ارتقاء ارتباط بين بخش‌هاي آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت
- كارآفريني و راهكارهاي ايجاد اشتغال براي دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي
- دانش بومي و فناوري‌هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي
- نقش مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي در شكوفايي بخش كشاورزي و منابع طبيعي
- جايگاه كشاورزي و منابع طبيعي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
- بيمه كشاورزي و منابع طبيعي

نظرات