اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار

-فناوري‌هاي مهندسي نرم‌افزار

-سيستم هاي نرم افزاري

-مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري

-معماري نرم افزار، مهندسي وب

-آزمون و ارزيابي نرم‌افزار

-متدولوژي هاي توسعه نرم افزار

-پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي

-امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري

-تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري

-نظريه محاسبات، مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار

-مهندسي نرم افزار توزيع شده

-ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار و ساير موارد مرتبط

 

هوش مصنوعي

-محاسبات نرم، پردازش صوت و سيگنال

-شناسايي الگو، پردازش زبان طبيعي

-سيستم چند عامله

-مباحث ويژه در سيستم هوشمند و محاسبات نرم

-داده كاوي

-هوش مصنوعي و يادگيري

-بينايي ماشين و پردازش تصوير

-منطق فازي، ماشين يادگيري

-بيوانفورماتيك، شبكه هاي عصبي

-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند و ساير موارد مرتبط

 

معماري كامپيوتر

-معماري كامپيوتر

-مدلسازي و ارزيابي كاريي سيستم هاي كامپيوتري

-مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ

-سيستم هاي نهفته و بي درنگ، سيستم هاي قابل پيكربندي

-فناوري نوظهور

-مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي

-سيستم هاي حسابي

-قابليت اطمينان

-تحمل پذيري خطا و آزمون پذيري

-معماري سيستم هاي موازي

-شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم

-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتالي و ساير موارد مرتبط

 

فناوري اطلاعات

-شبكه هاي كامپيوتري

-مديريت فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي

-سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند

-محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه ا ي

-پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده

-مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري

-مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم توزيع شده

-معماري سازماني فناوري اطلاعات

-يادگيري الكترونيكي

-انتقال داده

-امنيت شبكه هاي كامپيوتري

-سيستم هاي محاسباتي انسان محور

-معماري اطلاعات و مديريت دانش و ساير موارد مرتبط

نظرات