همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

محورهاي همايش:

روانشناسي و چالش هاي زندگي
-نقش رسانه هاي نوظهور در فرهنگ زندگي امروز
-اعتياد و فرهنگ زندگي
-نقش فشارهاي رواني در زندگي امروز

روانشناسي و خانواده
-كيفيت روابط بين زوجي و ميزان رضايت زناشويي در خانواده
-سبك هاي فرزندپروري در خانواده
-جايگاه قدرت در خانواده ي امروز
-ملاك هاي خانواده ي بالنده

روانشناسي و سبك زندگي
-نقش ورزش در ارتقاء بهداشت رواني افراد
-رژيم غذايي مبتني بر سلامت
-مديريت روابط بين فردي و مهارت هاي مقابله اي
-روانشناسي و مهارتهاي زندگي

روانشناسي و زن
-زن ، باروري و بهداشت رواني
-زن ، فرهنگ و تعارضات بين نقشي
-زن و نظريه ي پيشرفت
-زن ، اعتياد و زندگي امروز

روانشناسي و اختلالات
-رويكردهاي درماني نوين در روانشناسي
-اختلالات روان- تني : سبب شناسي و درمان
-سالمندان و اختلالاتِ شناختي
-اختلالات روانپزشكي و روانشناختي كودكان و نوجوانان

روانشناسي و دوره هاي مهم رشدي
 -اختلالات رشدي : با تكيه بر علل پيش از تولد ، حين تولد و پس از تولد
-رابطه ي مادر - كودك و سبك هاي دلبستگي
-پديده ي غفلت در كودكان پيش دبستاني و دبستاني
-نوجوانان و بحران هويت
-سالمندي و اميد به زندگي

روانشناسي و معنويت
-معنويت و شادزيستن
-معنويت و تحكيم روابط بين زوجي
-نقش باورهاي معنوي در بهبود اختلالات جسماني و روانشناختي

روانشناسي و آموزش و پرورش
-دوره هاي رشدي، اهداف آموزشي و شيوه هاي تدريس
-فلسفه ي آموزش و پرورش
-ويژگي هاي آموزگار كارآمد در مقاطع مختلف تحصيلي
-اختلالات يادگيري و نظام آموزش و پرورش

روانشناسي و كار
-روانشناسي كار و فرهنگ رفتار سازماني
-سنجش ( هوش،استعداد،مهارت و شخصيت) و روانشناسي صنعتي - سازماني
-شخصيت ، چالش هاي محيط كار و ميزان بازدهي فرآورده
-كار و مديريت روابط انساني

روانشناسي و جامعه ي سالم
-روانشناسي و پيشگيري از آسيب هاي رواني - اجتماعي
-روانشناسي و حقوق انساني
-روانشناسي ، حمايت اجتماعي و جامعه ي سالم

نظرات