دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران

دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران

محورهاي همايش:

- آموزش و توسعه مهندسي عمران

- مهندسي سد سازي و سازه هاي آبي

- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني

- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان

- مهندسي عمران و بحران آب و انرژي

- آسيپ پذيري و مقاوم سازي سازه ها 

- روش هاي عددي در مهندسي عمران

- مهندسي زلزله و ديناميك سازه ها 

- و ساير موارد مشابه

 

 

نظرات