چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند

چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند

اهداف همايش:

-معرفي اهميت مهندسي فرآيند، مهندس فرآيند در ارتقاي كيفي و كمي توليدات پايين دستي

-افزايش آگاهي نسبت به تكنولوژيهاي و نرم افزارهاي نوين مهندسي فرآيند

-شبيه سازي و مدلسازي سامانه هاي توليد صنايع شيمايي به وسيله مهندسي فرآيند (كاربرد نرم افزارها)

-ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه مهندسي فرآيند

-پتانسيل سنجي بهينه كردن مصرف انرژي و جنبه هاي زيست محيطي

-اثرات مثبت و منفي زيست محيطي فرآيندهاي شيميايي

-بازرسي، ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) مانيتورينگ آلودگي و پالايش آب، پساب، پسماند، هوا

-طراحي، ساخت، بهينه سازي، ارتقا، حمل و نصب، تعمير و نگهداري تجهيزات عملياتي و فرآيندي

-شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه مهندسي فرآيند

-ملاحظات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري منايع فسيلي در صنايع پايين دستي

-ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي مهندسي فرآيند

-معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي

-آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان

 

 

محورهاي همايش:

تمامي جنبه هاي فني، اقتصادي، پتانسيل سنجي، طراحي و ساخت، مونيتورينگ، جنبه هاي ترمودينامكي و انتقال حرارت، شناسايي و رفع عيوب گلوگاهها و مشكلات فرآيندي، انتخاب متريال و … مرتبط با فرآيند در اين كنفرانس به بحث گذاشته ميشود. 

-طراحي مفهومي، شبيه سازي و مدلسازي انواع فرآيندهاي صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي

-بهينه سازي فرآيندهاي صنايع شميايي، پالايشي، پتروشيمي و …

-ارزيابي فعاليت كاتاليست هاي صنعتي به صورت عملياتي

-افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي واحدهاي صنعتي

-سيستم هاي كنترلي فرآيندهاي صنعتي

-مطالعات امكان سنجي و ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي فرآيندي

-مديريت انرژي و محيط زيست در مهندسي فرآيند

-ارزيابي ، بررسي و كنترل مخاطرات در واحدهاي عملياتي

-افزايش بهره وري توليد واحدهاي صنعتي به كمك مهندسي فرآيند

-پديده هاي انتقال

-ترموديناميك و تعادل فازي

-فرآيندهاي جداسازي

-مدلسازي و شبيه سازي

-ديناميك سيالات محاسباتي

-كاربرد و آموزش نرم افزار در مهندسي فرآيند

-و …

نظرات