سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

اهداف همايش

با نگاهي به گذشته، و آنچه كه از زمان طرح مساله پايداري در كشاورزي ايران تا كنون به دست آمده است، اين همايش فرصتي است براي به اشتراك گذاري تجارب واقعي عملي و نشان دادن راهكارهاي بهتر مديريتي براي كشاورزان. بر اين پايه، اين همايش داراي اهداف زير مي­ باشد:

- به اشتراك گذاري و مستندسازي دانش موجود درباره فن­آوري­ هاي اگرواكولوژيك و تاثيرات آن در كشور، و جهان

-به اشتراك گذاري و مستندسازي تاثيرات اگرواكولوژي و بررسي ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن

- به اشتراك گذاري تجربيات موفق در خصوص تعميم اگرواكولوژي به سامانه­ هاي كشاورزي

- بررسي موانع توسعه بينش اگرواكولوژيك در ايران و راه كار هاي رفع اين موانع

- آشنايي با توانمندي­هاي موجود در نقاط مختلف كشور

-جلب نظر سياست­گذاران به چالش­ هاي پيش روي بخش كشاورزي و  اهميت اگرواكولوژي در رفع اين مشكلات

 

محورهاي همايش:

ارتقاي بهره­ وري آب در بخش كشاورزي

  -كشاورزي بوم شناختي و امنيت غذايي پايدار

  -جايگاه كشاورزي بوم شناختي در آمايش سرزمين

  -حفاظت، حاصلخيزي و بهره برداري پايدار از منابع خاك

  -مديريت بهينه آب در كشاورزي بوم شناختي

 -تنش­هاي محيطي و تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر كشاورزي

-استفاده از مدل­هاي شبيه سازي و شيوه­ هاي نوين آماري در كشاورزي بوم شناختي

-مديريت پايدار آفات، بيماري­ها و علفهاي هرز

 -اقتصاد و بازاريابي توليدات كشاورزي بوم ­شناختي

 -جايگاه دام، طيور و آبزيان در پايداري بو­م­ نظامهاي كشاورزي

-نقش گياهان دارويي، جديد و فراموش شده در پايداري كشاورزي

-رهيافت­هاي بوم شناختي در توليد، فرآوري و صنايع تبديلي كشاورزي

 -خدمات اكوسيستمي متقابل منابع طبيعي و كشاورزي بوم­ شناختي

 -رهيافت هاي بوم ­شناختي در توليد و مديريت محصولات باغي

نظرات