اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن

 

محورهاي كنفرانس:

بتن سبك ‌و صنعت سبك سازي

مواد و مصالح نوين

   انواع سنگ دانه ها،سيمان، مواد جايگزين سيمان،افزودني ها و ...

 بتن هاي ويژه

انواع بتن هاي سبك و سنگين،بتن غلطكي،بتن پرمقاومت،بتن پليمري،بتن اليافي، بتن خود تراكم،بتن پيش آكنده،بتن مكيده،بتن پيش تنيده،بتن خود ترميم

مديريت اجرايي در ساخت سازه هاي بتني

صنعتي سازي،انبوه سازي و سازه هاي پيش ساخته،روش هاي نوين ساخت،عمل آوري، حمل و اجراي انواع بتن ها در شرايط مختلف محيطي و اقليمي، روش هاي جديد قالب بندي،مديريت كاهش هزينه هاي اقتصادي در ساخت و اجراي سازه هاي بتني

 بتن و محيط زيست

بكارگيري مواد بازيافتي در توليد بتن،روش هاي جديد در كاهش آلايندگي و مصرف انرژي در صنعت سيمان و بتن

 كنترل كيفي و تعمير و نگهداري سازه هاي بتني

ضوابط و معيارهاي نوين كنترل كيفي و پذيرش بتن، ارزيابي سازه هاي بتني و روش هاي آزمايشگاهي تعيين مشخصات سازه اي بتن ، روش هاي نوين در ترميم ، تعمير و بهسازي انواع سازه هاي بتني

 ارزيابي و بهسازي(مقاوم سازي) بتن سازه هاي بتن مسلح

روش هاي تحليل ، مدلسازي ، سطوح عملكرد ، روش هاي ارزيابي ، جزييات و مسايل اجرايي

تحليل و طراحي بتني 

مباحث آيين نامه اي، مدل ها و روش هاي عددي جديد در تحليل رفتار شكست بتن ، روش هاي نوين تحليل و طراحي انواع سازه هاي بتني

 دوام بتن

روش هاي جديد در جهت افزايش دوام بتن ، بررسي تاثير عوامل مخرب بر دوام بتن

 رويه سازي و رويسازي هاي بتني در راه و فرودگاه

نظرات